Network Support

Category:

مراحل انجام کار

آرامش را به سازمان خود بازگردانید! استفاده از تکنولوژی گرچه باید کارها را آسان تر کند اما همیشه این طور نیست! شاید شما هم از آن دسته افرادی هستید که در طی روز وقت زیادی را صرف رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری می کنید. ما راهکار مناسبی را برای رویارویی با این مشکلات در اختیار شما می گذاریم.

1

2

3

4

درخواست خدمات پشتیبانی

اعزام کارشناس شبکه

تنظیم قراردادپشتیبانی

پشتیبانی کامل شبکه

توافق برای کلیه شرایط  

ارتباط با ما و طرح نیاز

نیاز سنجی کامل شبکه

توافق برای کلیه شرایط

آسودگی خیال کارفرما

 

Leave a Reply